FAQs Complain Problems

Blogs

तिलोत्तमा नगरपालिकाको कार्यालय

Read More

छतिवनका विषयमा भ्रम र यथार्ता अन्तर सम्बाद अन्तरर्क्रिया कार्यक्रम

Read More

नगरसभा बैठक

Read More

वनवाटिका तिलोत्तमा-२ शंकरनगर

Read More

सिद्धार्थ राजमार्ग

Read More

२० औ महिला स्वयंसेविका दिवस

Read More

नगरसभा

Read More

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

नगर प्रमुख
rkkhand11@gmail.com
9857030111
नगर उपप्रमुख
tmundmayor@gmail.com
9857042730

पदाधिकारी

नारायण अर्याल
aryalnarayan1031@gmail.com
9857082111

सूचना अधिकारी

माधव प्रसाद पाेख्रेल
information@tilottamamun.gov.np
9847318400

नागरिक वडापत्र

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा सम्बन्धित वडाका पदाधिकारीहरु
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

दुलाहा दुलहीको संयुक्त निवेदन पत्र

दुलाहा(दुलहीको नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि)

दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाईको नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

अन्यत्रको नागरिकता भएमा बसाइसराई

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा सम्बन्धित वडाका पदाधिकारीहरु
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

बसाइसराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयको बसाईसराईको कागजात

जहा जाने हो त्यस ठाउँको लालपूर्जा र जुन ठाउमा आउने हो सोठाउँको पनि लालपुर्जा पेश   गर्नुपर्ने ।

बसाइसराइ गरी आउनेको बसाइ सराईगरी ल्याएको प्रमाणपत्र

जाने (आउने सबै व्यक्तिको नागरिकता र जन्मदर्ताको प्रतिलिपि )

चालु आ.व. सम्मको घर जग्गा र मालपोत कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा सम्बन्धित वडाका पदाधिकारीहरु
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन              

मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता     

मृतकसँग सम्बन्ध जोडिने प्रमाणपत्र                                       

अविवाहित मृतकका हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र

मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र

सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा सम्बन्धित वडाका पदाधिकारीहरु
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदनपत्र                                                            

बालकको बाबु वा आमाको नागरिकता  

चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

अस्पतालमा  जन्म  भएकाको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्मप्रमाणित गरको

परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

 अन्यत्रको नागरिकता भएमा बसाइ सराइको प्रतिलिपि    

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा सम्बन्धित वडाका पदाधिकारीहरु
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन पत्र

बहाल सम्धोंता

नेपाल सरकारको बहालसँग सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी

चालु आ.व. सम्मको घरजग्गा र मालपोत कर तिरेको रसिद वा निर्धारण आदेशको   प्रमाणित प्रतिलिपी ।

ऐन कानून तथा नियमावलीहरू